Kérdésed van? Visszahívunk!​Kattints ide, add meg a telefonszámod, és mi munkaidőben visszahívunk!

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Kynga Hungária Kft. a webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következő törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe:
 
 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kynga Hungária Kft. kezelje a személyes adataikat. A Kynga Hungária Kft. kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A Kynga Hungária Kft. ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja. 

3. A felhasználói adatokba kizárólag a Kynga Hungária Kft. erre feljogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladatok (vásárlás) teljesítése, valamint a törzsvásárlói nyilvántartása és hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Kynga Hungária Kft. harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

4. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet ideje alatt élnek.

5. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatának engedélyezése szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

6. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

7. Az adataikat a Felhasználók önkéntesen adják meg. A Kynga Hungária Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

8. Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül, hogy regisztrációja törlésre kerülne.

9. A Kynga Hungária Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

10. A Kynga Hungária Kft. mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Panasz esetén jogorvoslatért az alábbi Hivatalhoz lehet fordulni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 06 1 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541