Kérdésed van? Visszahívunk!​Kattints ide, add meg a telefonszámod, és mi munkaidőben visszahívunk!

Üzletszabályzat


Jelen Általános Szerzödési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kynga Hungária Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Kálmán u. 35., cégjegyzékszáma: 09-09-018090, adószáma: 11686286-2-09) elérhetöségek: kyngababaruha@gmail.com, +36 30 975 8595, (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vállalkozás), által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevö Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelö vagy Ügyfél vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a továbbiakban mind a ketten együttesen: Felek).


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZÖDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus úton létrejött szerzödésekre, amely a http://kynga.hu/ weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Kynga webáruház) keresztül történik. A Kynga Hungária Kft. Online áruházban történö vásárlást a 2014. március 15. napját követö vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történö szerzödések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggö szolgáltatások egyes kérdéseiröl szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig – az addig megkötött szerzödések esetében – a távollévök között kötött szerzödésekröl szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától fogyasztóval (a továbbiakban: Fogyasztó) megkötött szerzödésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzödések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet elöírásait alkalmazzuk. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja és jelen ÁSZF szerint is Fogyasztónak csak természetes személy minösülhet.
1.2. Jelen szerzödés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.
1.3. Üzemeltetöi adatok:

- Üzemeltet?: Kynga Hungária Kft.
- Székhely: 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.
- Adószám: 11686286-2-09
- Cégjegyzékszám: 09-09-018090
- Kibocsátó Cégbíróság: Debreceni Törvényszéki Cégbíróság
- Szerzödés nyelve: magyar
- Számlavezetö Bank: OTP Bank
- Számlaszám: HUF - 11738008-20854430-00000000
IBAN: HU15-11738008-20854430-00000000
- Internet cím: http://kynga.hu/
- E-mail: kyngababaruha@gmail.com
- Ügyfélszolgálat: +36 30 975 8595

- Tárhelyszolgáltató: AB Plusz Bt.
- Címe: 2049 Diósd, IV Béla király u. 48.
- Telefonszáma: +36 1 455 0509
- E-mail címe: abplusz@abplusz.hu


2. A REGISZTRÁCIÓ ÉS A MEGRENDELÉS MENETÉNEK ISMERTETÉSE

2.1. A vásárlás alapfeltétele a regisztráció.

Regisztrálni a föoldal jobb felsö részén lévö Regisztráció szóra való kattintással lehet. Ekkor megjelenik egy regisztrációs adatlap, melyet értelemszeröen, hiánytalanul ki kell tölteni. A beírt azonosítót és jelszót jól jegyezze meg, mert csak ezzel tud a továbbiakban bejelentkezni. Ennek megtörténte után egy e-mailt fog kapni az elektronikus postafiókjába. Miután az e-mail címére megkapott üzenetet megnyitotta, ott egyszerüen -a kért sorra- egy kattintással aktiválni tudja a regisztrációját. Ez fontos, mert csak az aktiválás után él a regisztrációja, csak ezután tud megrendelést kezdeményezni felénk.

Megrendeléshez minden esetben be kell jelentkeznie!

Ezt szintén a föoldal jobb felsö részén teheti meg, az azonosítója vagy e-mail címe és a jelszava beírásával. Fontos, hogy pontosan (a kis és nagy betüket is figyelembe véve) írja be a szavakat. Amennyiben helyes az adat, a rendszer kiírja: bejelentkezve.

Ettöl kezdve már kedvére tud vásárolni webáruházunkban!

A termékeket a föoldal jobb oldalán található kategóriákra kattintva lehet kiválasztani. Megnyílik egy új oldal, ahol a bal felsösarokban további felsorolásból lehet szükíteni a kört. Amikor a megvásárlandó terméket kiválasztotta, be kell írni a darabszámot, és rá kell kattintani a kosárba tesz kiírásra. Ekkor a kiválasztott termék bele kerül a virtuális bevásárló kosarába. Ebbe a kosárba többféle terméket is bele tud rakni.
Miután kiválasztotta, és kosarába tette az összes megvásárlandó terméket, a jobb oldalon lévö "Kosár tartalma" menü pontra kattintva megtekintheti, és ellenörízheti a megrendelt termékek darabszámát, árát, és a fizetendö postaköltséget.
A megrendelését ezen az oldalon tudja majd eljuttatni hozzánk.

Itt még lehetösége van törölni bármely terméket a listából. Törölni a terméket úgy tudja, hogy a kiválasztott termék sorában rákattint a törlés kockára, majd rákattint a "Kosár módosítások mentése" mezöre. Ekkor azonnal törlödik a termék a listából.

Amikor az adatokat jóváhagyja, el kell fogadni a vásárlási feltételeket. Ezt el tudja olvasni ugyanazon az oldalon lentebb.
Miután elfogadta a vásárlási feltételeket, rá kell kattintani a "Elfogadom a vásárlási feltételeket" kockára, majd végül a "Rendelés elküldése" mezöre kattintva a megrendelése megtörtént.


3. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

3.1. A http://kynga.hu/ weboldalon történö megrendelés távollévök között kötött írásos szerzödésnek minösül.
3.2. A kynga.hu webáruházban (továbbiakban Kynga webáruház) történt rendelésével a Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen Általános Szerzödési Feltételeket, tisztában van a rendelés menetével.
3.3. A Kynga webáruházban rendelés történhet a http://kynga.hu/ oldalon keresztül, a kyngababaruha@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy telefonon a +36 30 50 333 60-as illetve a +36 30 975 8595-ös számon. 
Elektronikus levélben és telefonon történ? megrendelés esetén kérjük megadni: 

- Megrendelö teljes neve 
- Szállítási, számlázási címe 
- Megrendelt termékek megnevezése, darabszáma, egyéb jellemzöi
- Aktív e-mail címe 
- Aktív telefonszáma

Minden -a Kynga webáruházba beérkezett- megrendelést követöen rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megrendelö -regisztrációjában megadott- elektronikus postafiókjába a megrendelés beérkezéséröl, mellyel jelezzük megrendelöink felé, hogy rendszerünk fogadta és tárolja a megrendelést.
3.4. A Vásárló a megrendelt termékek vételárát több módon egyenlítheti ki, melyet a „kiválasztott termékek” oldalán a fizetési módok közül választhat ki.

- Átutalás vagy bankban történö befizetés esetén a vételár és a postaköltség elöre fizetendö.
- Debrecen területén történö kiszállításkor helyben, a futárnak kell kifizetni a vételárat. Kiszállítási díj nem kerül felszámolásra!
- Ha rendezvényen való átvételt választott, abban az esetben a rendezvény mindenkori nyitva tartása alatt a Kynga babaruha standjánál történö személyes átvételkor kell fizetni.

3.5. A Kynga webáruház termékeinek szállítását országosan a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi.
3.6. A kiszállítás munakanapokon 9:00-17:00 óra között történik.
3.7. A megrendelt termékek papírdobozban kerülnek kiszállításra.
3.8. Kiszállítás hetente történik változó napokon, a megrendelések számától függöen akár több alkalommal is. A kiszállítás napjáról a Kynga webáruház értesítést küld a Vásárló elektronikus postafiókjába. Kiszállítási határidö: az átutalás bankszámlára beérkezését követö 3 - 15 munkanap.
3.9. Ha megrendelt termékek vételárát 2 hét elteltével sem egyenlíti ki a megrendelö, töröljük az adatbázisból, a megrendelést meg nem történtnek tekintjük, mellyel szemben a megrendelö panasszal nem élhet!
3.10. A Vásárló köteles a kiszállítás idöpontjában a csomag sértetlenségéröl megbizonyosodni, melynek tényét az átvételi elismervény aláírásával igazolja. Ezt követöen a csomag sérüléséböl eredö reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Amennyiben a még bontatlan csomag kifogásolható, a GLS General Logistics System Hungary Csomag-logisztikai Kft.-vel szemben támaszthat követelést.
3.11. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéröl a GLS General Logistics Hungay Csomag-Logisztikai Kft. értesítést hagy a címzettnél.
3.12. A külföldre történö termékszállításra a jelen vásárlási feltételek nem érvényesek, külföldi szállítás vagy fizetés is lehetséges egyedileg megállapított és egyeztetett feltételekkel. 
3.13. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a szállítás közben való elkallódás esetén a Kynga Hungária Kft-t kártérítési kötelezettség NEM terheli! Ez esetben a vevö követeléseket a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-vel szemben támaszthat!


4. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

4.1. A Kynga webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint magára nézve azt kötelezö jellegünek ismeri el. 
4.2. Amennyiben a vásárló a Kynga webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelözöen pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs adatlapot
4.3. Bármelyik regisztrációs adatlapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, ezt követöen a Kynga webáruház semmilyen formában nem vállal felelösséget a hibás adatokból eredö téves teljesítésért.

4.4. A bemutatott termékek
4.4.1. A Kynga webáruházban megjelenített termékképek adott esetben megjelenítéstöl függöen (pl. monitor-beállítás) kis mértékben (pl. színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól.
4.4.2. A Kynga webáruházban található készlet -tekintettel a rendkívüli választékra és darabszámra- kb. 90%-os pontosságú, ezért elöfordulhat, hogy valamely megrendelt terméket nem tudjuk biztosítani. Ez esetben mindenképp felajánlunk helyette másik terméket, melyröl telefonon tájékoztatjuk a Megrendelöt.
4.4.3. Ha a Megrendelönek a felajánlott termék nem felel meg, joga van azt elutasítani. Elutasítás esetén -ha már az utalás idöközben megtörtént- az adott termék vételára visszafizetésre kerül!
4.4.4. A vételár mindig tartalmazza a mindenkori ÁFA-t és minden csomagolási költséget, azonban nem tartalmazza a szállítási költséget. A vételár forintban (HUF) értendö.
4.4.5. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig vagy visszavonásig tart!

4.5. Vásárlástól való elállás joga
4.5.1. Vásárló az áru átvételét követö 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
4.5.2. Az elállási jog minden termékre vonatkozik - amely a gyári, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagban érkezik vissza a Kynga webáruházhoz.
4.5.3. Elállást lehet kezdeményezni szóban (személyesen/telefonon) vagy írásban (postai levélben/e-mailen). Írásban történöelállás esetén elegendö az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül postán címünkre (Kynga Hungária Kft. 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.) vagy elektronikusan a kyngababaruha@gmail.com e-mail címre.
4.5.4. Az elállási határidö a termék átvételének napján kezdödik.
4.5.5. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségeit a Vásárló köteles állni!
4.5.6. Ha a vásárlástól való elállás azzal a szándékkal történik, hogy az idö közben megrendelt termékei közül egy vagy több akcióssá vált és így az újra történö megrendelésével nyereségre vagy kedvezményre tehet szert, az új megrendelésben az akciós kedvezményeket nem áll módunkban megadni!
4.5.7. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen, címkével ellátva (!) a Kynga webáruház részére visszajuttatni, a Kynga webáruház nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a Vásárlónak, a Vásárló költségére. 
4.5.8. Vásárlástól való jogszerü elállás esetén a Kynga webáruház köteles a Vásárló által kifizetett összeget legkésöbb az elállástól  számított 14 napon belül visszatéríteni. 
4.5.9. A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Vásárlónak kell viselnie.
4.5.10. A Kynga webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséböl adódó költségek a Vásárlót terhelik. 
4.5.11. A Kynga webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerü használatából eredö kárának megtérítését.


5. A TERMÉK CSERÉJE

5.1. A Vásárló kérheti a termék cseréjét, mely esetben a szállítási költségek a Vásárlót terhelik! Célszerü a termék megrendelése elött pontos leírást/méretet kérni e-mailben vagy telefonon!
5.2. A csere abban az esetben kérhetö, ha a termék tartalmazza a gyári, minden csomagolási és termékelemet, sérülés mentes, megegyezik a vásárláskori állapottal és még nem volt használatban!


6. GARANCIA ÉS PANASZKEZELÉS

6.1. Minden Kynga webáruházban vásárolt termékre -rendeltetés szerü használat esetén- 1 év garancia vonatkozik!
6.2. Nem rendeltetés szerü használat esetén a garancia azonnal megszünik!
6.3. Garanciális igényt ügyfélszolgálatunkon (telefonszáma: +36 30 975 8595) vagy e-mailen (kyngababaruha@gmail.com) keresztül lehet jelezni.
6.4. Garanciális reklamáció esetén a Vásárló kötelessége eljuttatni az adott terméket a Kynga webáruház címére: Kynga Hungária Kft. 4031 Debrecen, Kálmán u. 35.
6.5. A visszaküldött terméket tartalmazó csomag kibontásáról videó/képi felvétel készül az esetleges vitás helyzetek rendezése érdekében.
6.6. A visszaküldött termék vizsgálata utána Vásárlót e-mailben értesítjük a döntésröl és indoklásáról. Jogos panasz esetén a hibás terméket kicseréljük, vagy ha ez nem lehetséges a vételárát és a postázási költséget -a lehetö legrövidebb idön belül- visszatérítjük.
6.7. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a döntéssel, a helyileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

7.1. A felelösség korlátozása 
7.1.1. A Kynga webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéröl az Internet lehetöségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülö hibákra. 
7.1.2. A Kynga webáruház semmilyen módon nem felelös az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-   Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. 
-   Bármilyen müködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Kynga webáruház akadálytalan müködését és a vásárlást. 
-   Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
-   Bármely levél - függetlenül, attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de föleg bármilyen adat elvesztése. 
-   Bármely szoftver nem megfelelö müködése. 
-   Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.1.3. A Kynga webáruház nem felelös semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Kynga webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 
7.1.4. A Vásárló felelössége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
7.1.5. Egyedül a Vásárló felelös a Kynga webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Kynga webáruházban való vásárlásért. 
7.1.6. A Kynga webáruház nem vonható felelösségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 
7.1.7. A Kynga webáruház jogosult megváltoztatni bármilyen árat, határidöt. A változás a Kynga webáruházban történt megjelenés idöpontjától lép életbe. 
7.1.8. A Kynga webáruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait bármikor. A Kynga webáruház nem vonható felelösségre azért, ha indoklás nélkül dönt a változást illetöen. 
7.1.9. Bármely módosítás attól az idöponttól hatályos, amikor online közzéteszik a Kynga webáruházban (http://kynga.hu/). Bármely résztvevönek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 
7.1.10. A Kynga webáruház szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Ezzel egyidejüleg a Kynga webáruház nem vonható felelösségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevö rovására történt csalás miatt. 
7.1.11. Abban az esetben, ha a résztvevö bármilyen formában megsérti a szabályokat, vagy magatartásával a megrendelésének átvétele kockázatossá válhat, a Kynga webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vásárló nem jogosult fellebbezni a döntés ellen. 
7.1.12. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.


8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A regisztrált Látogatók ill. Vásárlók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevönek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
8.2. A Kynga webáruház a vásárlók adatait a szerzödés teljesítése, és a szerzödés feltételeinek késöbbi bizonyítása érdekében tárolja, továbbá azokat harmadik személy részére hozzáférhetövé nem teszi.
8.3. További adatvédelmi szempontokról itt tájékozódhat: Adatvédelmi nyilatkozat